Wojciech Zienkiewicz
Kolonia 6
67-410 Sława

+48 502657064
+48 504038287
E-mail wojtek-terra@go2.pl